Technodruk

Nasz personel po siada kilkunastoletnie doświadczenie w branży poligraficznej, głównie związanej z obsługą administracji samorządowej.
Główną zasadą Firmy jest rzetelność

i otwartość na potrzeby klienta.

Potrzeby Klientów

 Potrzeby Klientów nadają kierunek naszym działaniom. Technodruk proponuje działanie zindywidualizowane polegające na traktowaniu, każdego odbiorcy jako oddzielnego Partnera.

Strategia Firmy

Strategia Firmy zorientowana jest na rozwój produktu, innowacyjność i efektywność podejmowanych działań.

Misja Firmy

Misja Firmy opiera się na WARTOŚCI WSPÓŁPRACY, rozumianej jako poszukiwanie wspólnych celów i płaszczyzn działania, które przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów.

Druki Akcydensowe

  • druki dla urzędów stanu cywilnego
  • druki dla urzędów miast i gmin
  • druki do kancelarii tajnej
  • druki dla wojskowości
  • druki dla ośrodków pomocy społecznej
  • druki dotyczące pojazdów
  • druki samokopiujące
  • druki dla kadr, księgowości, płace
  • druki do obrotu towarowego

Katalog druków okolicznościowych

Telefony

32 230-81-90
32 231-71-99
780-012-046
789-378-911

e-mail

druki@technodruk.pl
sklep@technodruk.com

ADRES

Technodruk Sp. z o.o.
Cyraneczki 1
44-100 Gliwice